Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Sieńko i Syn.

Zaangażowanie społeczne

Wspieramy inicjatywy mające na celu pomoc dzieciom i dorosłym z problemami zdrowotnymi, włączając się w akcje charytatywne. Na stałe współpracujemy ze Stowarzyszeniem Jasny Cel, działającym na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym.Firma Sieńko i Syn wspiera także Stowarzyszenie Wiatr w Żagle oraz Stowarzyszenie Synergia, poprzez osobiste zaangażowanie właścicieli przedsiębiorstwa w działania statutowe tych organizacji.Działamy również na rzecz aktywizacji i rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Promujemy kulturę żeglarską, ochronę dziedzictwa i środowiska.

  • Stowarzyszenie „Wiatr w Żagle” im. Bartosza Kołodziejczyka

    …to grupa osób, przyjaciół które wraz z Bartoszem żeglowały, spędzały czas, dzieliły się ideami i pomysłami. Podczas rejsów tworząc zgrany team, dbali o dobrą atmosferę, kulturę i szanty przy ognisku, zawsze na pierwszy plan stawiając ideały żeglarskie.Sieńko i Syn aktywnie wspiera Stowarzyszenie Wiatr w Żagle poprzez osobiste zaangażowanie właścicieli przedsiębiorstwa w działania statutowe.Główne działania skupiają się na aktywizacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Promujemy kulturę żeglarską i ochronę dziedzictwa kulturowego północno-wschodniej Polski i troskę o środowisko.

  • Pierwszy solowy album muzyki fortepianowej Arkadiusza Krawiela – „My Piano Songs” – 2017 r.

    Arkadiusz Krawiel – pianista, kompozytor, aranżer i cymbalista, absolwent gdańskiej Akademii Muzycznej na kierunku Jazz i muzyka estradowa w klasie prof. W. Nahornego – fortepian.Jest aktywnym pianistą i klawiszowcem na trójmiejskiej scenie, pedagogiem w Centrum Muzycznym Virtuo w Gdyni oraz akompaniatorem w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.To młody i utalentowany muzyk, którego postanowiliśmy wesprzeć w procesie nagrywania i wydania pierwszej, solowej płyty – muzyki bliskiej właścicielom Sieńko i Syn.

  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”

    …zostało powołane z inicjatywy Matki dziecka z MPDz – Jolanty Szyszło i stało się nadzieją na lepsze jutro dla wielu rodziców i dzieci z porażeniem.Celem Pani Joli było utworzenie w Białymstoku miejsca, w którym Jej dziecko otrzymałoby fachową pomoc i rehabilitację. Cel tej inicjatywy okazał się bardzo istotny i potrzebny również wielu innym dzieciom.Dlatego by wspomóc działania stowarzyszenia, Sieńko i Syn wspiera Jasny Cel, poprzez cykliczne darowizny oraz udział w licznych wydarzeniach, takich jak: „Choinka Darczyńców”, festyn miejski akcja pt. „Naszpikowani” i „Charytatywne Walki dla Gabrysia”.