Autoryzowany Dealer
Volkswagena i Audi

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

kilka informacji na temat działań naszego przedsiębiorstwa

Szanujemy, wspieramy i dbamy!

Realizując nasze cele, działamy odpowiedzialnie w stosunku do naszych klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników. Sieńko i Syn to firma rodzinna, tworzona przez kilka pokoleń. Dlatego dbamy, aby taka – rodzinna atmosfera panowała w każdym dziale naszej organizacji.

Zapewniamy swobodną komunikację między kadrą kierowniczą i pracownikami. Nowo przyjętych pracowników staramy się traktować jak członków rodziny, ale przede wszystkim obejmujemy ich procedurą wdrożeniową (tzw. onboarding’iem), aby umożliwić jak najszybsze „odnalezienie się” w nowych warunkach.

Zaangażowanie społeczne

Wspieramy inicjatywy mające na celu pomoc dzieciom i dorosłym z problemami zdrowotnymi, włączając się w akcje charytatywne. Na stałe współpracujemy ze Stowarzyszeniem Jasny Cel, działającym na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym.

Firma Sieńko i Syn wspiera także Stowarzyszenie Wiatr w Żagle oraz Stowarzyszenie Synergia, poprzez osobiste zaangażowanie właścicieli przedsiębiorstwa w działania statutowe tych organizacji.

Działamy również na rzecz aktywizacji i rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Promujemy kulturę żeglarską, ochronę dziedzictwa i środowiska.

Stowarzyszenie „Wiatr w Żagle” im. Bartosza Kołodziejczyka 

…to grupa osób, przyjaciół które wraz z Bartoszem żeglowały, spędzały czas, dzieliły się ideami i pomysłami. Podczas rejsów tworząc zgrany team, dbali o dobrą atmosferę, kulturę i szanty przy ognisku, zawsze na pierwszy plan stawiając ideały żeglarskie.

Sieńko i Syn aktywnie wspiera Stowarzyszenie Wiatr w Żagle poprzez osobiste zaangażowanie właścicieli przedsiębiorstwa w działania statutowe.

Główne działania skupiają się na aktywizacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Promujemy kulturę żeglarską i ochronę dziedzictwa kulturowego północno-wschodniej Polski i troskę o środowisko.

Więcej o stowarzyszeniu…

Pierwszy solowy album muzyki fortepianowej Arkadiusza Krawiela – „My Piano Songs” – 2017 r.

Arkadiusz Krawiel – pianista, kompozytor, aranżer i cymbalista, absolwent gdańskiej Akademii Muzycznej na kierunku Jazz i muzyka estradowa w klasie prof. W. Nahornego – fortepian.

Jest aktywnym pianistą i klawiszowcem na trójmiejskiej scenie, pedagogiem w Centrum Muzycznym Virtuo w Gdyni oraz akompaniatorem w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

To młody i utalentowany muzyk, którego postanowiliśmy wesprzeć w procesie nagrywania i wydania pierwszej, solowej płyty – muzyki bliskiej właścicielom Sieńko i Syn.

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”

…zostało powołane z inicjatywy Matki dziecka z MPDz – Jolanty Szyszło i stało się nadzieją na lepsze jutro dla wielu rodziców i dzieci z porażeniem.

Celem Pani Joli było utworzenie w Białymstoku miejsca, w którym Jej dziecko otrzymałoby fachową pomoc i rehabilitację. Cel tej inicjatywy okazał się bardzo istotny i potrzebny również wielu innym dzieciom.

Dlatego by wspomóc działania stowarzyszenia, Sieńko i Syn wspiera Jasny Cel, poprzez cykliczne darowizny oraz  udział w licznych wydarzeniach, takich jak: „Choinka Darczyńców”, festyn miejski akcja pt. „Naszpikowani” i „Charytatywne Walki dla Gabrysia”.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Minimalizujemy negatywne efekty naszej działalności, związane z oddziaływaniem na środowisko: segregując surowce wtórne, stosując czyściwa wielokrotnego użytku oraz profesjonalną utylizację materiałów ropopochodnych, kwasów, lakierów i zniszczonych elementów karoserii, przeprowadzaną przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.

Stosujemy specjalną procedurę przechowywania i utylizacji akumulatorów. Jednocześnie staramy się maksymalnie ograniczać emisję szkodliwych substancji, poprzez filtrację spalin i dbanie o rozwój zieleni.

 

2018 r. / WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE SIEŃKO I SYN

wiwi